Iata cum arata viewer-ul online Medicai

Testati-l mai jos pentru a vedea cat de usor se pot vizualiza fisierele dumneavoastra DICOM. Cu ajutorul viewer-ului DICOM Medicai integrabil, puteti vizualiza fisiere DICOM online, in aplicatii mobile. Studiile imagistice ce pot fi incarcate in viewer sunt stocate in workspace-ul dumneavoastra Medicai, intr-un PACS cloud.

Acesta este un demo al modului în care arată un fișier DICOM atunci când este vizualizat în Medicai. Disponibil atât în aplicațiile noastre web, cât și în aplicațiile mobile și, de asemenea, ușor de încorporat în propria infrastructura, soluția noastră de vizualizare DICOM este conectată la un PACS cloud disponibil imediat.

Ce este PACS-ul în cloud al Medicai?

Medicai Cloud PACS (Picture Archiving and Communication System) permite medicilor să acceseze, să stocheze și să partajeze în siguranță imagini medicale de oriunde cu o conexiune la internet.

Tehnologia Cloud PACS elimină nevoia de stocare fizică a imaginilor DICOM și permite o recuperare mai rapidă și mai eficientă a imaginilor. De asemenea, permite medicilor să colaboreze de la distanță, ceea ce poate fi deosebit de util pentru partajarea imaginilor între diferite unități sau aplicații digitale.

Beneficii

Platformă bazată pe cloud

PACS-ul în Cloud al Medicai permite medicilor să acceseze imaginile medicale de oriunde din lume, de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet. Acest lucru facilitează schimbul de imagini cu alți furnizori de servicii medicale și îmbunătățește eficiența generală a practicii medicale.

Integrare cu alte sisteme

PACS-ul nostru este construit pentru a interacționa fără efort cu infrastructura IT actuală a sistemului dvs. de sănătate, inclusiv cu sistemul dvs. de informații radiologice (RIS) și cu dosarul electronic de sănătate (EHR). Acest lucru garantează că procesul dvs. va continua să fie eficient și organizat.

Transfer rapid de imagini

Chiar și în cazul fișierelor mari, tehnologia permite un transfer rapid și fiabil al imaginilor. Împreună cu alți medici, puteți acum să partajați rapid și simplu imaginile medicale, indiferent de locul în care se află acestea.

Stocare securizată

Mediul nostru cloud, conform cu HIPAA, stochează în siguranță imaginile dumneavoastră medicale. Acest lucru vă asigură că datele pacienților dvs. sunt întotdeauna în siguranță și că sunteți în conformitate cu toate normele aplicabile.

Cu siguranță această aplicație ne oferă accesul la imagistică în mod rapid, de la distanță. În plus, putem face mereu comparații între diferite cazuri, putem crea baze de date, putem crea colecții pe diverse patologii, putem aduna cazuri speciale, adică este practic o mini bibliotecă în timp real, extrem de utilă pentru neurologi, pentru neurochirurgi, pentru chirurgi, pentru oncologie, pentru hematologie (...)" - Armand Frăsineanu MD, Neurolog @ Neuroaxis România

Armand Frăsineanu, MD

Neurolog @ Neuroaxis

Cum funcționează?

Medicai Cloud PACS (Picture Archiving and Communication System) funcționează prin stocarea, recuperarea și distribuirea imaginilor medicale și a datelor pacienților prin intermediul unei platforme bazate pe cloud. 

Conceput pentru o integrare și implementare fără probleme, Medicai simplifică procesul de proiectare și implementare a fluxurilor de lucru în domeniul imagisticii medicale, facilitând stocarea, recuperarea și analiza eficientă a imaginilor medicale în cadrul instituțiilor medicale.

Achiziționarea imaginilor:

Imaginile medicale sunt capturate de modalitățile de imagistică (cum ar fi raze X, RMN, CT etc.) și trimise la sistemul PACS în cloud printr-o conexiune de rețea securizată.

Imaginile sunt apoi convertite în formatul DICOM, asigurând compatibilitatea și standardizarea pentru stocarea și recuperarea în cadrul PACS-ului on-prem sau al PACS-ului în cloud.

Stocarea imaginilor:

Imaginile medicale sunt stocate în sistemul PACS nativ în cloud, care oferă opțiuni de stocare sigure și scalabile. Această arhitectură permite o integrare perfectă a PACS în raport cu alte sisteme IT, asigurând interoperabilitatea și schimbul eficient de date. În plus, prețul de stocare în cloud asigură rentabilitatea și elimină nevoia de întreținere costisitoare a infrastructurii la fața locului.

Vizualizarea și analiza imaginilor cu Medicai DICOM Viewer:

Furnizorii de servicii medicale pot accesa și analiza imaginile medicale prin intermediul unui viewer DICOM bazat pe cloud, integrat cu PACS. Acest viewer web oferă instrumente avansate de vizualizare și analiză, inclusiv zoomul imaginii, nivelare și măsurători. Arhitectura PACS în cloud asigură transmiterea și stocarea fără întreruperi a datelor, permițând recuperarea și interpretarea eficientă a imaginilor medicale de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Colaborare și comunicare:

Furnizorii de servicii medicale pot colabora și comunica cu ușurință între ei prin partajarea imaginilor medicale și a datelor pacienților prin intermediul sistemului PACS cloud, indiferent de locația lor fizică, valorificând astfel avantajele tehnologiei cloud pentru acces și partajare fără întreruperi a datelor.

Securitate și conformitate:

Sistemul PACS în cloud oferă măsuri avansate de securitate, cum ar fi criptarea și controlul accesului, pentru a asigura securitatea datelor pacienților și respectarea reglementărilor HIPAA și a altor reglementări privind confidențialitatea.

Valorificarea posibilităților tehnologiei cloud sporește scalabilitatea, flexibilitatea și rentabilitatea în gestionarea datelor de imagistică medicală.

Conectare & Preluare

Soluția noastră multi-enterprise permite clinicilor moderne să retragă automat imagistica din propriile PACS și modalități locale, să se conecteze la parteneri și să permită pacienților să își încarce cu ușurință studiile imagistice anterioare.

Stocare & Gestiune

Cloud PACS-ul nostru este piesa centrală a software-ului care rulează pe sistemul nostru scalabil. Toate studiile, împreună cu fișierele complementare (rapoarte, imagini, videoclipuri) sunt stocate într-un mod sigur și conform (HIPAA, GDPR). Cloud PACS permite un acces granular care ajută la partajarea precisă a datelor în interiorul organizației și în exterior.

Datorită API-ului Medicai, datele imagistice sunt imediat disponibile. Acest lucru face ca implementarea fluxurilor de lucru avansate de imagistică să fie ușoară.

neurology imaging

Acces & Vizualizare

Membrii echipei pot accesa, vizualiza, partaja și colabora cu ușurință prin intermediul portalului nostru web pentru medici și aplicațiile mobile pentru medici.

Practicile tehnologice valorifică API-urile noastre și componentele DICOM pentru a încorpora capabilitățile DICOM în portaluri web, aplicații și sisteme software existente.

De ce să folosiți soluția Cloud PACS de la Medicai?

Prin valorificarea tehnologiei cloud, furnizorii de servicii medicale își simplifică fluxurile de lucru, sporesc colaborarea și îmbunătățesc îngrijirea pacienților lor prin accesarea și analiza eficientă a imaginilor medicale de oriunde și oricând. Adoptarea beneficiilor cloud-ului permite scalabilitate, rentabilitate și securitate a datelor în gestionarea datelor de imagistică medicală. În plus, înțelegerea diferențelor dintre PACS, în special a tranziției de la sistemele tradiționale la fața locului la soluțiile bazate pe cloud, este crucială pentru instituțiile medicale care doresc să-și modernizeze infrastructura de imagistică și să optimizeze operațiunile clinice.

Frequently Asked Questions

How PACS works?

PACS, or Picture Archiving and Communication System, works by capturing, storing, managing, and distributing medical images and associated patient information within a healthcare institution. The system typically consists of four main components: image acquisition devices (such as MRI, CT scanners), a secure storage repository, workstations for image interpretation, and a network for data transmission.

Firstly, medical images are acquired by imaging devices and transmitted to the PACS server. Once received, the images are stored in a secure, centralized repository, where they are indexed and organized for easy retrieval.

Next, radiologists and other healthcare professionals access the images using PACS workstations, where they can view, manipulate, and interpret the images for diagnosis and treatment planning.

The key difference between various generations of PACS lies in their architecture and capabilities. Older, onsite PACS systems require dedicated hardware and software installed within the healthcare facility, while next-generation PACS solutions leverage cloud technology for storage and access, offering scalability, accessibility, and cost-effectiveness.

Cloud to workstation refers to the process of accessing medical images stored in the cloud repository directly from PACS workstations, enabling seamless data access and interpretation regardless of the user's physical location. This integration of cloud technology with PACS enhances workflow efficiency and facilitates collaboration among healthcare professionals.

What is a web based PACS system?

A web-based PACS system refers to a Picture Archiving and Communication System that operates using web technology, allowing users to access and manage medical imaging data through a web browser interface. This type of PACS leverages medical imaging technology to store, retrieve, and distribute images and related patient data in DICOM format.

Use cases for web-based PACS systems include diagnostic radiology, oncology, cardiology, and more, where medical professionals can securely view, interpret, and share medical images from any location with internet access.

Unlike traditional onsite PACS, web-based PACS systems utilize cloud services to store and manage data, offering benefits such as scalability, accessibility, and cost-effectiveness.

Next-generation web-based PACS solutions integrate innovative features such as AI-powered image analysis, advanced visualization tools, and predictive analytics to enhance diagnostic capabilities and streamline workflow efficiency in medical imaging interpretation.

Choosing the Right Cloud PACS Vendor - What are Key Considerations for Healthcare Institutions?

Selecting an affordable cloud PACS vendor is a pivotal decision for healthcare institutions seeking to optimize their medical imaging workflows and enhance patient care. Several essential factors must be carefully evaluated to ensure compatibility with the institution's requirements and objectives.

From scalability and security to interoperability and user experience, each aspect plays a critical role in determining the suitability of a cloud PACS solution for healthcare facilities. By thoroughly assessing these key considerations, healthcare institutions can choose the right solution that aligns with their operational needs, regulatory compliance requirements, and long-term strategic goals, ultimately empowering them to deliver high-quality care efficiently and effectively.

Furthermore, it's crucial to consider the vendor's services for enterprise imaging, ensuring comprehensive support for managing and leveraging medical imaging data across the organization.

Additionally, exploring free cloud models can be beneficial for institutions aiming to minimize costs while still accessing essential features and functionalities.

What are PACS in computing?

PACS, or Picture Archiving and Communication Systems, in computing, refer to comprehensive platforms designed to manage medical imaging data efficiently. These systems typically integrate an online DICOM viewer, allowing healthcare professionals to access and interpret medical images conveniently from any internet-connected device.

PACS leverages cloud technology to store and distribute imaging data securely, eliminating the need for on-premises servers and infrastructure. By centralizing imaging data in the cloud, PACS streamlines the imaging infrastructure, enabling seamless access and sharing of medical images across healthcare facilities and departments.

Furthermore, PACS often integrates with patient portals, allowing patients to access their own imaging studies and reports, promoting patient engagement and empowerment in their healthcare journey.

Overall, PACS play a crucial role in modern healthcare by enhancing imaging workflows, improving collaboration among healthcare providers, and ultimately delivering better patient care.

What is cloud PACS?

Cloud PACS (Picture Archiving and Communication System) is a medical imaging solution that uses cloud technology to store, manage, and share imaging data securely over the Internet.

This system integrates a DICOM viewer, allowing healthcare providers to access and interpret medical images conveniently from any location with internet access.

Cloud PACS offers several benefits, including scalability, accessibility, and cost-effectiveness, as it eliminates the need for on-premises hardware and maintenance.

Furthermore, cloud PACS enables seamless integration with other healthcare systems, such as electronic health records (EHRs) and patient portals, enhancing patient care coordination.

By harnessing the power of cloud technology, healthcare organizations can streamline their imaging workflows, improve diagnostic accuracy, and ultimately deliver better patient care.

How PACS works?

PACS, or Picture Archiving and Communication System, operates by leveraging cloud technology to store, manage, and distribute DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) images securely over the Internet. In a cloud-native PACS, DICOM images are stored in the cloud, eliminating the need for on-premises infrastructure and enabling seamless scalability and accessibility. 

This cloud-native approach unlocks the full potential of cloud computing, offering healthcare providers the flexibility to access medical images from any location and device with an internet connection. 

Additionally, cloud-based PACS solutions offer advanced features and capabilities, such as real-time image viewing, analysis, and collaboration tools, further enhancing efficiency and patient care delivery. With the possibilities of the cloud, healthcare providers can tailor their PACS solution to meet their specific needs, ensuring they have the right solution for their imaging workflow requirements.

What is a web-based PACS system?

A web-based PACS (Picture Archiving and Communication System) system is a cloud-based solution that revolutionizes medical imaging technology by leveraging cloud services to store, manage, and distribute medical images securely over the internet. Unlike traditional PACS systems that rely on on-premises servers and infrastructure, web-based PACS systems offer scalability, flexibility, and accessibility.

Healthcare professionals can access the PACS system from any web-enabled device, allowing for seamless viewing and analysis of medical images from different locations and devices.

Additionally, web-based PACS systems often integrate with patient portals, enabling patients to access their own medical images and reports, promoting transparency and patient engagement in their healthcare journey.

Overall, web-based PACS systems represent the next generation of medical imaging technology, offering advanced features and capabilities while improving efficiency and patient care delivery.

What are PACS in computing?

PACS, or Picture Archiving and Communication Systems, in computing, refers to comprehensive platforms designed to manage medical imaging data efficiently. These systems typically integrate an online DICOM viewer, allowing healthcare professionals to access and interpret medical images conveniently from any internet-connected device.

PACS leverages cloud technology to store and distribute imaging data securely, eliminating the need for on-premises servers and infrastructure. By centralizing imaging data in the cloud, PACS streamlines the imaging infrastructure, enabling seamless access and sharing of medical images across healthcare facilities and departments.

Furthermore, PACS often integrates with patient portals, allowing patients to access their own imaging studies and reports, promoting patient engagement and empowerment in their healthcare journey.

Overall, PACS plays a crucial role in modern healthcare by enhancing imaging workflows, improving collaboration among healthcare providers, and ultimately delivering better patient care.

What is cloud PACS?

This system integrates a DICOM viewer, allowing healthcare providers to access and interpret medical images conveniently from any location with internet access.

Cloud PACS offers several benefits, including scalability, accessibility, and cost-effectiveness, as it eliminates the need for on-premises hardware and maintenance. Furthermore, cloud PACS enables seamless integration with other healthcare systems, such as electronic health records (EHRs) and patient portals, facilitating efficient sharing of medical images and enhancing patient care coordination.

By harnessing the power of cloud technology, healthcare organizations can streamline their imaging workflows, improve diagnostic accuracy, and ultimately deliver better patient care.

Aflați mai multe despre cum Medicai vă poate ajuta să eficientizați operațiunile și să îmbunătățiți experiența pacientului.

Alte Produse Medicai