Iata cum arata viewer-ul online Medicai

Testati-l mai jos pentru a vedea cat de usor se pot vizualiza fisierele dumneavoastra DICOM. Cu ajutorul viewer-ului DICOM Medicai integrabil, puteti vizualiza fisiere DICOM online, in aplicatii mobile. Studiile imagistice ce pot fi incarcate in viewer sunt stocate in workspace-ul dumneavoastra Medicai, intr-un PACS cloud.

Acesta este un demo al modului în care arată un fișier DICOM atunci când este vizualizat în Medicai. Disponibil atât în aplicațiile noastre web, cât și în aplicațiile mobile și, de asemenea, ușor de încorporat în propria infrastructura, soluția noastră de vizualizare DICOM este conectată la un PACS cloud disponibil imediat.

Ce este arhiva independentă de furnizor a Medicai?

Arhiva noastră independentă de furnizor oferă un depozit standardizat pentru stocarea, gestionarea și partajarea imaginilor medicale și a datelor aferente pacienților. Spre deosebire de sistemele tradiționale de arhivare și comunicare a imaginilor (PACS), un VNA este conceput pentru a fi neutră din punct de vedere al furnizorului, permițând o integrare perfectă cu alte sisteme și aplicații din domeniul sănătății. Un VNA suportă, de obicei, o gamă largă de formate de imagine și standarde DICOM, asigurând compatibilitatea cu diverse modalități de imagistică și producători. Aceasta permite furnizorilor de servicii medicale să acceseze și să partajeze cu ușurință imaginile medicale între diferite departamente, unități și sisteme, promovând interoperabilitatea, îmbunătățind îngrijirea pacienților și reducând costurile.

Beneficii

Stocați imaginile medicale în mod sigur și eficient


VNA-ul nostru oferă o platformă consolidată, sigură și scalabilă pentru stocarea imaginilor medicale dintr-o varietate de modalități, cum ar fi radiografia, CT, RMN și ultrasunetele. Platforma noastră se bazează pe o tehnologie cloud de ultimă generație, ceea ce ne permite să oferim o capacitate de stocare aproape infinită, garantând că furnizorii de servicii medicale nu rămân niciodată fără spațiu de stocare.

Recuperați imaginile rapid și ușor

VNA-ul nostru este menit să simplifice procesul de recuperare a imaginilor medicale, permițând furnizorilor de servicii medicale să acceseze rapid și ușor fișierele pacienților atunci când au nevoie de ele. Utilizatorii pot utiliza motorul nostru de căutare avansată pentru a identifica imaginile după numele pacientului, tipul de cercetare, data sau orice alt criteriu relevant, ceea ce simplifică găsirea rapidă a imaginilor corespunzătoare.

Partajați imagini fără probleme

VNA-ul nostru permite furnizorilor de servicii medicale să comunice fără efort imagini medicale cu alți furnizori, pacienți sau medici curanți. Tehnologia noastră permite o varietate de metode de partajare, cum ar fi DICOM, HL7 și partajarea pe web, permițând furnizorilor de servicii medicale să facă schimb de imagini cu oricine, oriunde și pe orice dispozitiv.‍

Scalați stocarea imaginilor medicale

Medicai's Vendor Neutral Archive (VNA) este extrem de scalabilă, datorită tehnologiei noastre avansate de cloud alimentată de serviciile Microsot Azure. VNA-ul nostru este construit pe o infrastructură cloud care oferă o capacitate de stocare practic nelimitată, permițând furnizorilor de servicii medicale să stocheze atâtea imagini medicale câte au nevoie. Această scalabilitate asigură, de asemenea, că VNA-ul nostru poate crește odată cu nevoile organizației dumneavoastră, astfel încât nu trebuie să vă faceți niciodată griji că nu veți rămâne fără spațiu de stocare. În plus, VNA-ul nostru bazat pe cloud oferă disponibilitate ridicată și toleranță la erori, asigurând că datele dvs. sunt întotdeauna accesibile și sigure. VNA-ul Medicai se poate extinde pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră, indiferent dacă sunteți o clinică mică sau o companie mare de asistență medicală.

Cum funcționează?

O arhivă neutră din punct de vedere al furnizorului (VNA) este un depozit central de imagini medicale și de date asociate ale pacienților. Acesta permite furnizorilor de servicii medicale să gestioneze, să stocheze și să partajeze imagini medicale în diferite sisteme și facilități, îmbunătățind îngrijirea pacienților, promovând interoperabilitatea și reducând costurile. Iată cum funcționează de obicei o VNA:

Achiziție

Imaginile medicale sunt obținute din diferite modalități, cum ar fi CT, RMN, ultrasunete și raze X.

DICOMizare

Imaginile sunt convertite într-un format standardizat cunoscut sub numele de DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), care este utilizat pentru stocarea și transferul imaginilor medicale.

Stocare

Imaginile sunt stocate în VNA, care oferă capacități de stocare securizate și scalabile, asigurându-se că imaginile sunt ușor accesibile și disponibile atunci când este nevoie.

Indexare

Imaginile sunt indexate cu datele pacientului, cum ar fi numele, ID-ul, data nașterii și tipul de examinare, permițând o gestionare ușoară.

Vizualizare

Imaginile pot fi vizualizate și accesate din diferite sisteme și locații, utilizând viewere bazate pe web și asigurând astfel accesul profesioniștilor din domeniul medical la imaginile de care au nevoie, atunci când au nevoie.

Partajare

Imaginile pot fi ușor partajate cu alți furnizori de servicii medicale, pacienți sau îngrijitori, permițând o îngrijire colaborativă și îmbunătățind rezultatele pacienților.

În general, un VNA oferă o soluție robustă și scalabilă pentru gestionarea imaginilor medicale și a datelor aferente pacienților, promovând interoperabilitatea, îmbunătățind îngrijirea pacienților și reducând costurile.

Conectare & Preluare

Our multi-enterprise solution enables modern practices to automatically retreive imaging from their own PACS and modalities, connect to partners and allow their patients to easily upload their previous imaging studies.

Stocare & Gestiune

Medicai's interoperable imaging infrastructure scales reliably with your practice needs. All the studies, together with complementary files (reports, images, videos) are stored in a secure and compliant way (HIPAA, GDPR).

Our solution is a vendor neutral and stores/archives your imaging studies in the cloud, leveraging different types of storage available for maximum efficiency.

We manage backup and recovery flows for our cloud solution and we also provide solutions for the local imaging infrastructure (local PACS).

neurology imaging

Acces & Vizualizare

De ce să alegeți arhiva independentă de furnizor a Medicai?

Arhiva Vendor Neutral (VNA) de la Medicai este soluția scalabilă și sigură pentru gestionarea imaginilor medicale. VNA-ul nostru este conceput pentru a ajuta furnizorii de servicii medicale să stocheze, să recupereze și să partajeze imagini medicale în mod sigur și eficient, permițându-le să ofere cea mai bună îngrijire posibilă pacienților lor.

Frequently Asked Questions

What are the benefits of a Vendor Neutral Archive (VNA)?

By adopting VNAs, healthcare institutions can consolidate diverse imaging data from multiple sources into a centralized repository, overcoming the limitations of proprietary systems and ensuring interoperability across different platforms. This approach not only streamlines access to medical images but also facilitates seamless data sharing and collaboration among healthcare providers. Moreover, VNAs offer scalability and flexibility, allowing institutions to adapt to evolving imaging needs without a significant infrastructure overhaul. By offloading storage burdens from individual PACS servers, VNAs optimize resource utilization and enhance system performance, ultimately improving efficiency and reducing costs. In essence, the neutrality inherent in VNA architecture empowers healthcare organizations to harness the full potential of imaging data, facilitating better patient care and diagnostic outcomes.

What are the features that an ideal cloud-based PACS must have?

An ideal cloud-based PACS must possess a range of features to meet the diverse needs of medical multimedia, including breast imaging, digital pathology, and radiology information systems. Firstly, robust compatibility with various image file formats ensures seamless integration and access to various medical data. Additionally, advanced security measures are essential to safeguard patient information and comply with regulatory standards. Furthermore, efficient storage and retrieval capabilities, coupled with scalable infrastructure, enable seamless expansion to accommodate growing volumes of imaging studies. Integration with other healthcare systems, such as radiology information systems and electronic health records, enhances interoperability and streamlines diagnostic workflows. Moreover, user-friendly interfaces and intuitive tools empower healthcare professionals to navigate and interpret medical images effectively, facilitating timely and accurate diagnoses. Overall, an ideal cloud-based PACS should prioritize versatility, security, interoperability, and user experience to optimize healthcare delivery in diverse clinical settings.

Will VNA replace PACS?

While Vendor Neutral Archives (VNAs) offer significant advantages in terms of interoperability and data consolidation, it's unlikely that they will entirely replace Picture Archiving and Communication Systems (PACS) in radiology and other medical imaging fields. PACS remain essential tools for managing and distributing imaging data within specialized departments like radiology and cardiology imaging, offering tailored features that cater to the unique needs of medical imaging professionals. Additionally, PACS is crucial in facilitating diagnostic workflows and ensuring efficient access to imaging studies. Vendor Neutral Archives (VNAs) are becoming very important as healthcare moves towards digital systems that work together. They're especially useful when we need to bring together data from different places, like digital pathology and electronic health records so that doctors can easily access them all.

The emergence of cloud PACS solutions further blurs the lines between PACS and VNAs, highlighting the ongoing convergence and symbiotic relationship between these technologies. Therefore, rather than replacing PACS outright, VNAs are poised to complement and enhance existing infrastructure, providing a holistic approach to data management and interoperability in modern healthcare settings.

What are the disadvantages of vendor neutral archive?

While Vendor Neutral Archives (VNAs) offer numerous benefits in radiology and medical imaging technology, including interoperability, data consolidation, and improved diagnostic workflows, there are also potential disadvantages to consider. One significant drawback is the complexity and cost associated with implementation.

Integrating a VNA into existing systems, such as Picture Archiving and Communication Systems (PACS), can be challenging and require substantial resources regarding time, finances, and expertise. Additionally, some organizations may encounter staffing shortages or resistance to change, hindering the successful deployment and utilization of VNAs.

Moreover, the shift towards cloud-based PACS and VNAs introduces concerns regarding data security and privacy, necessitating robust measures to mitigate risks and ensure compliance with regulatory standards. Despite these challenges, the overarching benefits of VNAs in enhancing interoperability and optimizing diagnostic processes often outweigh the disadvantages, especially when implemented thoughtfully and strategically within healthcare settings.

What is PACS and VNA?

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) and Vendor Neutral Archive (VNA) systems are integral to modern medical systems, particularly diagnostic imaging. PACS primarily capture, store, and distribute medical images within healthcare facilities, facilitating efficient access for clinicians.

In contrast, VNA systems provide a centralized repository for not only images but also diverse medical data, including DICOM content, in a format-agnostic manner. While PACS are focused on image management within specific institutions, VNAs offer broader interoperability, enabling seamless data exchange across different systems and organizations.

However, despite their essential features, data security concerns loom large, particularly with the sensitive nature of medical data.

PACS and VNA systems must incorporate robust security measures to safeguard patient information and mitigate potential risks, ensuring compliance with regulatory standards and maintaining trust in healthcare data management.

What is a vendor neutral archive system?

A Vendor Neutral Archive (VNA) system serves as a centralized repository for storing not only medical images but also associated patient information in a format-agnostic manner. Unlike traditional PACS, which are often proprietary and restrict interoperability, VNAs facilitate seamless access and sharing of imaging data across different Picture Archiving and Communication Systems (PACS) and healthcare facilities.

By integrating VNAs into imaging solutions, healthcare providers can overcome inefficient workflows by consolidating patient information and images from disparate systems into a single, unified platform. This enables clinicians to access comprehensive patient data more efficiently, improving diagnostic accuracy, treatment decisions, and, ultimately, better patient outcomes.

Aflați mai multe despre cum Medicai vă poate ajuta să eficientizați operațiunile și să îmbunătățiți experiența pacientului.

Alte Produse Medicai