Informatii despre GDPR

Datele vin din PACS

Informarea pacientului și luarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor lui cu caracter personal sunt efectuate de către spital, medicul fiind acoperit de acțiunile efectuate de către spital în acest sens.

Datele vin de la pacient prin Medicai

Informarea pacientului și luarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor lui cu caracter personal, necesare pentru medic, sunt facilitate de Medicai direct online la momentul colectării datelor.

Datele sunt urcate de doctor de pe CD

În cazul în care pacientul nu a fost informat și nu a consimțit deja la prelucrarea datelor sale de către spital, medicul va trebui să informeze pacientul și să obțină consimțământul acestuia prin intermediul unui formular.

Datele sunt trimise de un alt doctor prin intermediul Medicai

Informarea pacientului și luarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor lui cu caracter personal, necesar pentru această operațiune, sunt facilitate de Medicai direct online.